Letak Dan Luas Kawasan

by
1. Letak    
  Kabupaten : Kabupaten Pelalawan & Indragiri Hulu
  Provinsi : Riau
  Koordinat : 00o 05’ 40” & 00o 20’ 47” L S dan 101o 35’ 21” & 102o 03’ 21” B T
  DAS : Sungai Kampar
2. Luas : 81.793 Ha
  Status : Kawasan Hutan Tetap / Taman Nasional
  Ketinggian Tempat : 52-175mdpl